E-mail: info@metalikalt.eu | Phone: +370 652 01930, +37069820868

About

 

UAB „Metalika LT“ „Metalika LT“ main scope – prefabricated stuctural steel for civil and and industrial constructios. We are certified by ISO EN 1090 and ISO EN 3834, therefore we hire qualificated labours and all our welders are certified. Compoany is orientated into long term relationship with partners in construction field, to bring best quality products into the market.
„Metalika LT“ is growing every year and increasing activity not only in Lithuania. We also have partners in Sweden and Norway. Our goal is to offer best price with short term production and perfect quality. Moreover we can offer mounting on-site and design services.

 

 

           

                           

Norway

UAB «Metalika LT» har produksjon av metallkonstruksjoner for industrien samt bygge- og anleggsbransjen som spesialiseringsområde. Høyt kvalifiserte sveisere, låsesmeder samt spesialister som spesialiserer seg innenfor pussing av metalloverflater og maling av metallkonstruksjoner jobber i selskapet. Selskapet strever etter å få tilfredsstilt kundenes behov, derfor retter det stor oppmerksomhet mot produksjonskvalitet og setter i gang tiltak som forbedrer og fremmer selskapets omdømme. Selskapet er sertifisert i henhold til standardene ISO EN 1090 og ISO EN 3834.
Selskapet utvider sin virksomhet ikke bare i Litauen, men også i utlandet. Vi produserer konstruksjoner for kunder fra Norge og Sverige. Vårt mål er å utføre bestillinger så effektivt, raskt og kvalitetsmessig godt som mulig for å møte kundenes forventninger og for å rettferdiggjøre deres tillit ved å utføre arbeidet rettidig. UAB «Metalika LT» bruker moderne metallbearbeidingsteknologier for prosjektgjennomføring. Ved behov tilbyr vi også prosjektering og monteringstjenester. Vi jobber med Tekla og CAD program.

Sverige

UAB ”Metalika LT” största verksamhetsområde är tillverkning av metallkonstruktioner för industri och individuella byggen. Högkvalificerade svetsare, metallarbetare, metallputsare och färgsättare på metallkontruktioner finns anställda på företaget. För att uppfylla våra kunders behov beaktar företaget produktionens kvalitet och förbättring av dess image. Företaget har certifierat sig mot ISO EN 1090 och ISO EN 3834 standarderna.
Företaget utvidgar sin verksamhet inte bara i Litauen utan även i utlandet, vi tillverkar konstruktioner till våra kunder i Norge och Sverige. Vårt mål är att utföra beställningar på ett snabbare, mer effektivt och mer kompetent sätt, uppfylla kunders förväntningar och säkertälla det visade förtroendet genom att utföra arbeten i tid. För genomförande av projekt använder UAB ”Metalika LT” moderna teknologier av metallbearbetning. Vid behov erbjuder vi även projekterings- och monteringstjänster av vår produktion. Vi jobber med Tekla og CAD program.