E-mail: info@metalikalt.eu | Phone: +370 652 01930, +37069820868

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas „UAB "METALIKA LT" verslo procesų modernizavimas“

 

UAB „Metalika LT“ pagrindinė veiklos sritis – metalo konstrukcijų gamyba pramonei ir civilinei statybai. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos suvirintojai, šaltkalviai, metalo paviršiaus valymo, metalo konstrukcijų dažymo specialistai, jų dauguma turi kvalifikacinius sertifikatus. Siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius, įmonė didelį dėmesį skiria gaminių kokybei, laikomės patvirtintų tarptautinių kokybės valdymo standartų ISO 3834, EN 1090 reikalavimų. Bendrovės gaminiai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegija, Kazachstanas, Švedija ir kitos šalys).

Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT. Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuoti pagrindiniai įmonės veiklos procesai. Verslo procesų modernizuota valdymo sistema pakėlė kokybės rodiklius, kadangi visi procesai yra automatiškai registruojami ir atsekami. Gamybos procesų automatizavimas padės geriau panaudoti įmonės resursus - gamybines patalpas, turimą įrangą bei darbininkus.

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0007

Projekto pavadinimas: UAB "METALIKA LT" verslo procesų modernizavimas

Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT”

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-07 iki 2017-09-15

Skirta finansavimo suma: 22 321,91 EUR

 

Projektas „UAB "METALIKA LT" energijos vartojimo auditas“

 

UAB „Metalika LT“ pagrindinė veiklos sritis – metalo konstrukcijų gamyba pramonei ir civilinei statybai. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos suvirintojai, šaltkalviai, metalo paviršiaus valymo, metalo konstrukcijų dažymo specialistai, jų dauguma turi kvalifikacinius sertifikatus. Siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius, įmonė didelį dėmesį skiria gaminių kokybei, laikomės patvirtintų tarptautinių kokybės valdymo standartų ISO 3834, EN 1090 reikalavimų. Bendrovės gaminiai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegija, Kazachstanas, Švedija ir kitos šalys).

Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą,  planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas įmonėje UAB “Metalika LT”, leistų detaliai išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias vietas, analizuojant įmonę kompleksiškai, identifikuoti sritis (ar technologinio proceso dalis), kuriose tikslinga atlikti detalesnį energijos vartojimo auditą. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT". Energijos suvartojimo auditas sumažintų energijos vartojimo neapibrėžtumą, įmonė galėtų tiksliai įvertinti visus energijos nuostolius gamybos procesuose ir įrenginiuose ir numatyti priemones energijos nuostoliams sumažinti..

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-02-0017

Projekto pavadinimas: UAB "METALIKA LT" energijos vartojimo auditas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-09-12 iki 2017-12-29

Skirta finansavimo suma: 7.000 EUR

 

 

Projektas: Saulės elektrinės įrengimas UAB „METALIKA LT“

 

UAB „Metalika LT“ siekdama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įgyvendiną projektą, kurio tikslas yra padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą įmonėje. Projekto metu planuojama įsirengti saulės elektrinę ant įmonės pastato stogo, kuri generuos papildomą energiją efektyvesniam gamybos procesui užtikrinti. Kadangi šios investicijos yra didelės įmonė pateikė paraišką pasinaudoti ES investicijomis projekto įgyvenimui. Įvertinus projekto naudą  buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Įgyvendinant  projektą, bendrovė numato įrengti 150 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Investicijos bus skirtos į  įrangą, kuri suteiks  alternatyvų atsinaujinantį  šaltinį elektros energijai gauti, ne maža dalimi pakeičiant šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų gaunamą energiją į  atsinaujinančią saulės energiją.

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0039

Projekto pavadinimas: Saulės elektrinės įrengimas UAB „METALIKA LT“

Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-05-10 iki 2019-05-09

Skirta finansavimo suma: 87 960,00 EUR