Advantages

• High quality.
• Financial stability.
• Solid partnership during implementation of projects.
• Responsible and experienced specialists.
• Fast order execution.

Work principles

The creator of the main value-added company is a human being, so we always try to evaluate and develop it. The advanced principles of human resource management - partnership, continuous improvement - are key points of our successful business.. Continuing efforts of employees to improve theirselves, make it possible to provide quality services for our clients.

We set the bar for others

• Steel structures production.
• Steel surface threatment and painting.
• Folding, cutting, rolling, welding .
• Reinforcement elements production.
• Production of planar, spatial reinforced steel structures.
• Production of girders, beams , colums, bracings.

Work Principles

10 years of manufacturing excellence with quality at it's best!

UAB „Metalika LT“ „Metalika LT“ main scope – prefabricated stuctural steel for civil and and industrial constructios. We are certified by ISO EN 1090 and ISO EN 3834, therefore we hire qualificated labours and all our welders are certified. Compoany is orientated into long term relationship with partners in construction field, to bring best quality products into the market.
„Metalika LT“ is growing every year and increasing activity not only in Lithuania. We also have partners in Sweden and Norway. Our goal is to offer best price with short term production and perfect quality. Moreover we can offer mounting on-site and design services.

The creator of the main value-added company is a human being, so we always try to evaluate and develop it. The advanced principles of human resource management – partnership, continuous improvement – are key points of our successful business..
Continuing efforts of employees to improve theirselves, make it possible to provide quality services for our clients.

Plasma Cutting

Our CNC machinery can cut steel plates in variety from 2 to 60mm.

Reinforcement bending

Reinforcement bending with CNC machinery up to 6-12mm diameter.

Design

We have experienced partners in steel structural design, static calculations and workshop drawings  using BIM and CAD software.

Mounting on-site

Upon  request we can mount sturcutres on-site. We are caable to assemble form 200 to 400 tons of steel per month

Steel blasting

We have experienced partners in steel structural deSteel shoot blasting and painting is another service which we provide. Remove rust, clean steel surface up to class SA 2,5m according ISO EN 8503 standart.sign, static calculations and workshop drawings  using BIM and CAD software.

Plasma Cutting

Reinforcement bending

Design

Our CNC machinery can cut steel plates in variety from 2 to 60mm.

Reinforcement bending with CNC machinery up to 6-12mm diameter.

We have experienced partners in steel structural design, static calculations and workshop drawings  using BIM and CAD software.

Mounting on-site

Steel blasting

Upon  request we can mount sturcutres on-site. We are caable to assemble form 200 to 400 tons of steel per month

Steel shoot blasting and painting is another service which we provide. Remove rust, clean steel surface up to class SA 2,5m according ISO EN 8503 standart.

our contributions

Completed projects

Project:
Byarken Finnsnes, 2017 Capacity:
5000 m2 50t of steel
Client :
ProCon As

Project :
Coop Prix Sulitjelma,
Year:
2018
Capacity:
800m2, 25tons of steel

Project:
Kilkamhallen Harstad,
Year:
2019
Capacity:
180t steel, 3500m2

Project:
Vest Lofoten VGS school,
Year:
2018
Capacity :
3000m2, 350tons of steel

We create the future

UAB „Metalika LT“ siekdama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įgyvendiną projektą, kurio tikslas yra padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą įmonėje. Projekto metu planuojama įsirengti saulės elektrinę ant įmonės pastato stogo, kuri generuos papildomą energiją efektyvesniam gamybos procesui užtikrinti. Kadangi šios investicijos yra didelės įmonė pateikė paraišką pasinaudoti ES investicijomis projekto įgyvenimui. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įrengti 150 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Investicijos bus skirtos į įrangą, kuri suteiks alternatyvų atsinaujinantį šaltinį elektros energijai gauti, ne maža dalimi pakeičiant šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų gaunamą energiją į atsinaujinančią saulės energiją.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0039
Projekto pavadinimas: Saulės elektrinės įrengimas UAB „METALIKA LT“
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-05-10 iki 2019-05-09
Skirta finansavimo suma: 87 960,00 EUR

UAB „Metalika LT“ pagrindinė veiklos sritis – metalo konstrukcijų gamyba pramonei ir civilinei statybai. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos suvirintojai, šaltkalviai, metalo paviršiaus valymo, metalo konstrukcijų dažymo specialistai, jų dauguma turi kvalifikacinius sertifikatus. Siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius, įmonė didelį dėmesį skiria gaminių kokybei, laikomės patvirtintų tarptautinių kokybės valdymo standartų ISO 3834, EN 1090 reikalavimų. Bendrovės gaminiai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegija, Kazachstanas, Švedija ir kitos šalys).
Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą,  planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas įmonėje UAB “Metalika LT”, leistų detaliai išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias vietas, analizuojant įmonę kompleksiškai, identifikuoti sritis (ar technologinio proceso dalis), kuriose tikslinga atlikti detalesnį energijos vartojimo auditą. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“. Energijos suvartojimo auditas sumažintų energijos vartojimo neapibrėžtumą, įmonė galėtų tiksliai įvertinti visus energijos nuostolius gamybos procesuose ir įrenginiuose ir numatyti priemones energijos nuostoliams sumažinti..

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-02-0017
Projekto pavadinimas: UAB „METALIKA LT“ energijos vartojimo auditas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-09-12 iki 2017-12-29
Skirta finansavimo suma: 7.000 EUR

UAB „Metalika LT“ pagrindinė veiklos sritis – metalo konstrukcijų gamyba pramonei ir civilinei statybai. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos suvirintojai, šaltkalviai, metalo paviršiaus valymo, metalo konstrukcijų dažymo specialistai, jų dauguma turi kvalifikacinius sertifikatus. Siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius, įmonė didelį dėmesį skiria gaminių kokybei, laikomės patvirtintų tarptautinių kokybės valdymo standartų ISO 3834, EN 1090 reikalavimų. Bendrovės gaminiai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegija, Kazachstanas, Švedija ir kitos šalys).
Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT. Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuoti pagrindiniai įmonės veiklos procesai. Verslo procesų modernizuota valdymo sistema pakėlė kokybės rodiklius, kadangi visi procesai yra automatiškai registruojami ir atsekami. Gamybos procesų automatizavimas padės geriau panaudoti įmonės resursus – gamybines patalpas, turimą įrangą bei darbininkus.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0007
Projekto pavadinimas: UAB „METALIKA LT“ verslo procesų modernizavimas
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT”
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-07 iki 2017-09-15
Skirta finansavimo suma: 22 321,91 EUR

UAB „Metalika LT“ pagrindinė veiklos sritis – metalo konstrukcijų gamyba pramonei ir civilinei statybai. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos suvirintojai, šaltkalviai, metalo paviršiaus valymo, metalo konstrukcijų dažymo specialistai, jų dauguma turi kvalifikacinius sertifikatus. Siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius, įmonė didelį dėmesį skiria gaminių kokybei, laikomės patvirtintų tarptautinių kokybės valdymo standartų ISO 3834, EN 1090 reikalavimų. Bendrovės gaminiai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegija, Kazachstanas, Švedija ir kitos šalys). Siekdama gerinti įmonės veiklą buvo nuspręsta įsigyti įrangą, kuri būtų  ekologiškesnė aplinkai. Kadangi investicijos į naują įrangą yra gana didelės buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“  trečiąjį kvietimą. Projekto metu planuojama pakeisti pasenusią įrangą. Įsigijus naujus suvirinimo aparatus bei dažymo sistemą įmonės sunaudojama elektros energija ir gamybos procese sunaudojamos kenksmingos medžiagos bus sumažintos ir pasiektas vienas iš įmonės tikslų tapti ekologiškesne aplinkai tvaria įmone.

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0080  

Projekto pavadinimas:          UAB „Metalika LT“ technologinių ekoinovacijų diegimas

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-09-09 iki 2021-02-26

Skirta finansavimo suma: 80.100,00 EUR